Yhteystiedot

2018

Puheenjohtaja:
Heikki Hirvonen heikhir@gmail.com

Sihteeri:
Pekka Varneslahti pekkavarneslahti@gmail.com

Varapuheenjohtaja:
Ari Kärkkäinen

Kuvasihteeri:
Timo Heinonen

Jäsenrekisteri, rahaston- ja kalustohoitaja:
Juhani Vase juhani.vase@hotmail.com

Näyttelyvastaava:
Juhani Valtola juhani.valtola@pp.inet.fi

Matka- ja retkivastaava:
Jorma Rahkonen